Bảng giá khởi điểm HUD Mê Linh Central

Bảng giá khởi điểm HUD Mê Linh Central Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 theo hồ sơ đấu giá của chủ đầu tư Bảng giá khởi điểm HUD Mê Linh Central Bảng giá khởi điểm bao gồm giá khởi điểm theo hồ sơ mời tham gia đấu thầu từ chủ đầu tư, chi tiết từng […]